Metodiky, pokyny

METODIKA KONTROLY ZDRAVÍ A NAŘÍZENÉ VAKCINACE PRO ROK 2017  Metodika kontroly zdraví se bude provádět v chovech s kontrolou užitkovosti – aktualizované seznamy bude SVS předkládat SCHOK z.s. a asociace Dorper, u beranů a kozlů s přiděleným ústředním...
METODIKA KONTROLY ZDRAVÍ ZVÍŘAT A NAŘÍZENÉ VAKCINACE NA ROK 2016 V souladu s § 44 odst. 1 písm. d) zákona č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění pozdějších předpisů, stanovuje...
SVS vydala pokyn pro přidělování statusů chovu ovcí a koz se zanedbatelným nebo kontrolovaným rizikem proti TSE. Tyto statusy budou nutné při vývozu plemenných a chovných zvířat z České republiky, dále doporučujeme, aby je měly chovy s produkcí...
METODIKA KONTROLY ZDRAVÍ ZVÍŘAT A NAŘÍZENÉ VAKCINACE NA ROK 2015  V souladu s § 44 odst. 1 písm. d) zákona č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění pozdějších předpisů, stanovuje...
Metodika kontroly zdraví a nařízené vakcinace pro rok 2014 Metodika kontroly zdraví se bude provádět v chovech s kontrolou užitkovosti – aktualizované seznamy bude SVS předkládat SCHOK v ČR a asociace Dorper, u beranů a kozlů s přiděleným ústředním...
Zajištění provádění genotypizace u ovcí na rok 2009 Na základě schválené Metodiky kontroly zdraví zvířat a nařízené vakcinace na rok 2009 a v souladu s předpisy ES (Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 999/2001 o stanovení pravidel pro...
Č.j. 2009 / 1044 / SVS Nařízení Státní veterinární správy Státní veterinární správa jako orgán příslušný podle § 48 odst. 1 písm. c) zákona č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon...
K nařízení SVS ČR č. j. 2009/1044/SVS Dne 5. 3. 2009 nařídila Státní veterinární správa ČR mimořádná veterinární opatření, kterými nařizuje povinné očkování proti katarální horečce ovcí v uzavřeném pásmu katarální horečky ovcí v ČR. Toto nařízení...
Genotypování, včetně zařazení jednotlivých genotypů do skupin R1 až R5 Praha 29.1.2008 Věc:Zajištění provádění genotypizace u ovcí v roce 2008 Na základě schválené Metodiky kontroly zdraví zvířat a nařízené vakcinace na rok 2008 a v...
Metodika kontroly zdraví zvířat a specifické profyxace nákaz na rok 2008 Celá Metodika kontroly zdraví zvířat originalit ke stažení a vytištěni zde (.pdf 550kb)   Přinášíme Vám pouze zkrácené znění Metodiky kontroly zdraví, a to pas...