ANIMAL TECH a Národní výstava HZ v novém termínu

  • 26. dubna 2021
  • minuta čtení
  • 126
ANIMAL TECH a Národní výstava hospodářských zvířat se přesouvají do září 2021

Vážení chovatelé a členové Svazu

na základě vydané tiskové zprávy společnosti Veletrhy Brno sdělujeme, že výše uvedené veletrhy se přesouvají do termínu 5. - 8. září 2021. Úplné znění tiskové informace přinášíme v příloze.

TZ společnosti Veletrhy Brno

Tisková zpráva k veletrhům Animal Tech a Národní výstavě HZ