Členská schůze - Shromáždění delegátů Spolku

  • 26. dubna 2021
  • minuta čtení
  • 161
24.04.2021 se konala Členská schůze - Shromáždění delegátů

Vážení členové,

v sobotu 24. 04. 2021 se poprvé v historii Svazu chovatelů ovcí a koz z.s. konala Členské schůze - Shromáždění delegátů on-line. Tzn. že jednání se konalo mimo zasedání prostřednictvím technických prostředků komunikace na dálku prostřednictvím aplikace MS-Teams. Jednání se zúčastnilo 46 delegátů z 58. Delegáti mimo jiné schválili nové sídlo Svazu, v návaznosti na to nové znění Stanov a Jednací řád útvarů. Zápis z jednání naleznete v záložce Členská schůze - Shromáždění delegátů.