Nitrátová směrnice - platná od 1.7.2020

  • 22. července 2020
  • minuta čtení
  • 205
Nové podmínky nitrátové směrnice od 1. července 2020

Dne 1. 7. 2020 nabyly účinnosti nové podmínky nitrátové směrnice v ČR, které jsou legislativně ukotveny v nařízení vlády č. 262/2012 Sb., o stanovení zranitelných oblastí a akčním programu (změny přináší novela pod č. 277/2020 Sb.). Nově je upraveno vymezení zranitelných oblastí (ZOD) i nastavení pravidel hospodaření v těchto oblastech (5. akční program na období 2020–2024). Další informace, včetně platného znění nařízení vlády č. 262/2012 Sb. naleznete na www.nitrat.cz.

NS - základní informace


NS - souhrn změn


NS - seznam přidaných a zrušených k. ú. v ZOD