Přehled aktuální legislativy

  • 29. března 2021
  • minuta čtení
  • 195

Vážení chovatelé,

v záložce LEGISLATIVA - Obecná legislativa - je zveřejněn přehled právních předpisů, které upravují podmínky chovu ovcí a koz v České republice.