Ušní známky a čipové identifikátory

  • 21. června 2021
  • 2 minuty čtení
  • 560
Od 21.4.2021 musí všechny čipové identifikátory obsahovat ušní číslo zvířete.

Vážení chovatelé,

v dubnu 2021 došlo ke změně struktury čísla uvedeného na elektronické známce s čipem, dovolujeme si shrnout základní informace, které se uvedené problematiky týkají.

Cituji informaci zveřejněnou na stránkách ČMSCH : „V souladu s Nařízením Komise v přenesené pravomoci (EU) 2019/2035, kterým se doplňuje Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/429, pokud jde o pravidla týkající se zařízení, v nichž jsou chována suchozemská zvířata, a líhní a vysledovatelnosti určitých chovaných suchozemských zvířat a násadových vajec”, které nabývá účinnosti od 21.4.2021, nelze již pro označení ovcí a koz k exportu objednat terčíkové ušní známky s čipem, které NEOBSAHUJÍ v čipu identifikační číslo zvířete.

Od 21.4.2021 musí všechny čipové identifikátory obsahovat ušní číslo zvířete.

Po tomto datu je třeba před vlastním exportem zvířat objednat potisk a naprogramování elektronické ušní známky s konkrétním číslem zvířete, které odpovídá centrální evidenci zvířat, tj. číslem uvedeným na plastové vizuální známce.

Elektronická ušní známka pro export zvířete bude vydána jako duplikát k této vizuální známce. Stejně jako v minulosti je třeba objednávku na elektronické ušní známky zaslat na ČMSCH a.s. Hradištko.

Základní kroky pro vyplnění formuláře objednávky:

https://www.cmsch.cz/tiskopisy,-dokumenty/#317

zvolte formulář ČIPY - Duplikáty ovce - objednávka

Duplikát může být vystaven pouze zvířatům zapsaným v ústřední evidenci evidovaných na konkrétním hospodářství žadatele.

1. Uveďte Vaši fakturační adresu. Čipy je oprávněn objednat pouze majitel hospodářství uvedeného na tiskopisu. Uveďte telefon a jméno osoby zodpovědné za zpracování objednávky a datum jejího vyhotovení.

2. Zapište osmimístné číslo hospodářství.

3. Křížkem označte dodavatele – křížkem označte firmu od které známku objednáváte (ČMSCH, a.s. nebo AGROTRANS, s.r.o.). Jednomu zvířeti lze jako duplikát objednat jeden kus čipu.

4. Číslo zvířete uvádějte včetně kódu země a kodexu (např. CZ 12345 072). Pokud žádáte o duplikát pro zvíře dovezené ze země EU, které má původní číslo přidělené v zemi jeho původu, napište do objednávky maximálně patnáctimístný kód (2 znaky kódového označení země původu + 13 znaků).

Obdobně lze elektronické známky objednat prostřednictvím přístupu na Portál farmáře.

Ing. Vít Mareš