SCHOK

Dotace rok 2021

Dotace pro ovce

2.A. Udržování a zlepšování genetického potenciálu vyjmenovaných hospodářských zvířat

2.A.e.1.a.O.1. (KU ovcí nedojených) Podpora chovateli, jehož vyjmenovaná hospodářská zvířata jsou zařazena do kontroly užitkovosti (dále jen “KU”), oprávněným osobám zajišťujícím KU. Podpora chovatelům bude poskytnuta prostřednictvím oprávněných osob, které zajišťují KU, z toho oprávněná osoba obdrží 4% z přiznané podpory - ovce zapojené v KU.
na účel:
Na základě zákona č. 154/2000 Sb. a vyhlášek MZe ČR, kterými se provádějí některá ustanovení zákona č. 154/2000 Sb., a zákona č. 166/1999 Sb. zabezpečit udržování a zlepšování genetického potenciálu vyjmenovaných hospodářských zvířat.

Žádosti můžete podávat do 27. 09. 2021

Vytvořit žádost
2.A.e.1.a.O.2. (KU ovcí dojených) Podpora chovateli, jehož vyjmenovaná hospodářská zvířata jsou zařazena do kontroly užitkovosti (dále jen “KU”), oprávněným osobám zajišťujícím KU. Podpora chovatelům bude poskytnuta prostřednictvím oprávněných osob, které zajišťují KU, z toho oprávněná osoba obdrží 4% z přiznané podpory - ovce s prováděnou kontrolou mléčné užitkovosti zapojené v KU
na účel:
Na základě zákona č. 154/2000 Sb. a vyhlášek MZe ČR, kterými se provádějí některá ustanovení zákona č. 154/2000 Sb., a zákona č. 166/1999 Sb. zabezpečit udržování a zlepšování genetického potenciálu vyjmenovaných hospodářských zvířat.

Žádosti můžete podávat do 27. 09. 2021

Vytvořit žádost
2.A.e.2.i. (Plemenný beran - krmné dny) Podpora chovateli na plemenného berana pocházejícího z chovu zapojeného v KU a zapsaného do PK s přiděleným ústředním registrem chovaného v době od 01. 09. 2020 do 31. 08. 2021.
na účel:
Na základě zákona č. 154/2000 Sb. a vyhlášek MZe ČR, kterými se provádějí některá ustanovení zákona č. 154/2000 Sb., a zákona č. 166/1999 Sb. zabezpečit udržování a zlepšování genetického potenciálu vyjmenovaných hospodářských zvířat.

Žádosti můžete podávat do 27. 09. 2021

Vytvořit žádost
2.A.e.2.k.1. (Prodaný beran) Podpora chovateli na plemenného berana s doloženou plemennou hodnotou, vybraného uznaným chovatelským sdružením do plemenitby a prodaného a zařazeného v elitních třídách, v období od 01. 09. 2020 do 31. 08. 2021.
na účel:
Na základě zákona č. 154/2000 Sb. a vyhlášek MZe ČR, kterými se provádějí některá ustanovení zákona č. 154/2000 Sb., a zákona č. 166/1999 Sb. zabezpečit udržování a zlepšování genetického potenciálu vyjmenovaných hospodářských zvířat.

Žádosti můžete podávat do 27. 09. 2021

Vytvořit žádost

6.1.4. Šumavská ovce

6.1.4.a. (Šumavská ovce s produkcí beranů) reprodukčně aktivní bahnice zařazená v kontrole užitkovosti v chovech s produkcí plemenných beranů
na účel:
Zachovat v rámci Národního programu zvířat genetické zdroje vybraných druhů a plemen zvířat důležitých pro výživu a zemědělství

na účel podpory:
Udržování jedinců plemene šumavská ovce
Žádosti můžete podávat do 27. 09. 2021

Vytvořit žádost
6.1.4.b. (Šumavská ovce - ostatní chovy) reprodukčně aktivní bahnice zařazená v kontrole užitkovosti v ostatních chovech
na účel:
Zachovat v rámci Národního programu zvířat genetické zdroje vybraných druhů a plemen zvířat důležitých pro výživu a zemědělství

na účel podpory:
Udržování jedinců plemene šumavská ovce
Žádosti můžete podávat do 27. 09. 2021

Vytvořit žádost

6.1.5. Valašská ovce

6.1.5.a. (Valašská ovce) reprodukčně aktivní bahnice zařazená v kontrole užitkovosti
na účel:
Zachovat v rámci Národního programu zvířat genetické zdroje vybraných druhů a plemen zvířat důležitých pro výživu a zemědělství

na účel podpory:
Udržování jedinců plemene valašská ovce
Žádosti můžete podávat do 27. 09. 2021

Vytvořit žádost

Dotace pro kozy

2.A. Udržování a zlepšování genetického potenciálu vyjmenovaných hospodářských zvířat

2.A.e.1.a.K. (KU koz) Podpora chovateli, jehož vyjmenovaná hospodářská zvířata jsou zařazena do kontroly užitkovosti (dále jen “KU”), oprávněným osobám zajišťujícím KU. Podpora chovatelům bude poskytnuta prostřednictvím oprávněných osob, které zajišťují KU, z toho oprávněná osoba obdrží 4% z přiznané podpory - kozy zapojené v KU.
na účel:
Na základě zákona č. 154/2000 Sb. a vyhlášek MZe ČR, kterými se provádějí některá ustanovení zákona č. 154/2000 Sb., a zákona č. 166/1999 Sb. zabezpečit udržování a zlepšování genetického potenciálu vyjmenovaných hospodářských zvířat.

Žádosti můžete podávat do 27. 09. 2021

Vytvořit žádost
2.A.e.2.j. (Plemenný kozel - krmné dny) Podpora chovateli na plemenného kozla pocházejícího z chovu zapojeného v kontrole užitkovosti a zapsaného do plemenné knihy s přiděleným ústředním registrem, chovaného v době od 01. 09. 2020 do 31. 08. 2021.
na účel:
Na základě zákona č. 154/2000 Sb. a vyhlášek MZe ČR, kterými se provádějí některá ustanovení zákona č. 154/2000 Sb., a zákona č. 166/1999 Sb. zabezpečit udržování a zlepšování genetického potenciálu vyjmenovaných hospodářských zvířat.

Žádosti můžete podávat do 27. 09. 2021

Vytvořit žádost
2.A.e.2.k.2. (Prodaný kozel) Podpora chovateli na plemenného kozla s doloženou plemennou hodnotou, vybraného uznaným chovatelským sdružením do plemenitby a prodaného a zařazeného v elitních třídách, v období od 01. 09. 2020 do 31. 08. 2021.
na účel:
Na základě zákona č. 154/2000 Sb. a vyhlášek MZe ČR, kterými se provádějí některá ustanovení zákona č. 154/2000 Sb., a zákona č. 166/1999 Sb. zabezpečit udržování a zlepšování genetického potenciálu vyjmenovaných hospodářských zvířat.

Žádosti můžete podávat do 27. 09. 2021

Vytvořit žádost

6.1.6. Bílá krátkosrstá koza

6.1.6.a. (Koza bílá) reprodukčně aktivní koza zařazená v kontrole užitkovosti
na účel:
Zachovat v rámci Národního programu zvířat genetické zdroje vybraných druhů a plemen zvířat důležitých pro výživu a zemědělství

na účel podpory:
Udržování jedinců plemene bílá krátkosrstá koza
Žádosti můžete podávat do 27. 09. 2021

Vytvořit žádost

6.1.7. Hnědá krátkosrstá koza

6.1.7.a. (Koza hnědá) reprodukčně aktivní koza zařazená v kontrole užitkovosti
na účel:
Zachovat v rámci Národního programu zvířat genetické zdroje vybraných druhů a plemen zvířat důležitých pro výživu a zemědělství

na účel podpory:
Udržování jedinců plemene hnědá krátkosrstá koza
Žádosti můžete podávat do 27. 09. 2021

Vytvořit žádost