Klub chovatelů ovcí plemene romney

Romney (K)

Charakteristika

Bílé polojemnodlouhovlnné anglické plemeno s kombinovanou vlnařsko–masnou užitkovostí vyšlechtěné v hrabství Kent křížením místních ovcí s plemenem leicester. Plemenná kniha byla založena v roce 1897. Je středního až většího tělesného rámce, s dobře vyvinutou hrudí a pevnou kostrou. Hlava je krátká, široká a bezrohá, hřbet široký a rovný, mulec a paznehty tmavé. Ovce jsou přizpůsobivé, snadno se aklimatizují a dobře snášejí vlhké klimatické podmínky. Jsou odolné proti nakažlivé hnilobě paznehtů, červivosti plic a trávicího ústrojí. Vlna je bílá, lesklá, sortiment BC-CD (27–35 µm), rouno polouzavřené. Dají se s úspěchem chovat jak v nížinných, tak podhorských a mírnějších horských oblastech. Plemeno se vyznačuje velmi dobrými pastevními vlastnostmi, vyhovuje mu oplůtkový i jiný způsob pastvy včetně celoročních pastevních systémů chovu. Dokáže zužitkovat téměř veškerou vyprodukovanou statkovou píci. Mateřské vlastnosti a mléčná užitkovost jsou dobré, proto je využíváno převážně do mateřské pozice. Jehnice lze při dobrém odchovu zapouštět již v 8 měsících věku při hmotnosti 45 kg. Živá hmotnost bahnic je až 100 kg, beranů 110–130 kg. Plemeno se podílelo na vzniku řady plemen na celém světě. Na Novém Zélandě má největší zastoupení z chovaných ovcí. Přípustný je i tmavý barevný ráz plemene.

Chovný cíl

Plodnost na obahněnou v % Odchov do 14 dnů v % Živá hmotnost v kg jehňat ve 100 dnech Věk v měsících pro zařazení do plemenitby Živá hmotnost v kg při zařazení do plemenitby
Beránci Jehničky Berani Jehnice Berani Jehnice
170 160 36 32 7-8 8-10 50 45
Plodnost na obahněnou v % 170
Odchov do 14 dnů v % 160
Živá hmotnost v kg jehňat ve 100 dnech Beránci 36
Jehničky 32
Věk v měsících pro zařazení do plemenitby Berani 7-8
Jehnice 8-10
Živá hmotnost v kg při zařazení do plemenitby Berani 50
Jehnice 45

Šlechtitelský program pro Romney (K) ke stažení: STÁHNOUT OTEVŘÍT

Sídlo klubu: Počítky
Adresa: Mgr. Milan Daďourek, Počítky 2, 591 01 Žďár nad Sázavou
Telefon: 775 239 692
Mail: dadourek@seznam.cz
Založení: Klub byl založen na členské schůzi klubu ve Vysokém Mýtě dne 7. 2. 1998.