Rada plemenných knih ovcí je volený orgán Spolku, který svou činností naplňuje cíle Spolku týkající se tvorby a uskutečňování šlechtitelských programů ovcí. Radu plemenných knih tvoří Řídící výbor a zástupci chovatelských klubů plemen ovcí, u kterých je Spolkem vedena plemenná kniha.

Rada plemenných knih ovcí

Rada plemenných knih ovcí je volený orgán Spolku, který svou činností naplňuje cíle Spolku týkající se tvorby a uskutečňování šlechtitelských programů ovcí. Radu plemenných knih tvoří Řídící výbor a zástupci chovatelských klubů plemen ovcí, u kterých je Spolkem vedena plemenná kniha.

Rada PKO 12.03.2021


Rada PKO 21.02.2020


Rada PKO 22.02.2019