Dotace pro chovatele 2019

Dotace

Informace o dotacích

Aktuální informace získáte zde:

Stránky Ministerstva zemědělství, info o aktuálních dotacích

Administrace dotací 2019

  • Během měsíce září 2019 přijímají pracoviště plemenné knihy žádosti na dotace administrované Svazem nejpozději do 1. 10. 2019.
  • Žadatelé, kteří v loňském roce nežádali o dotaci, se musí sami ohlásit:

v brněnské kanceláři (tel: 541 243 481) – OVCE
či pražské kanceláři (tel. 284 680 019) – KOZY

  • Žádosti musí být potvrzené oprávněnou organizací (šlechtitel) a podepsané žadatelem.
  • Chovatel potvrzuje správnost údajů uvedených na žádosti (zkontrolujte všechny údaje).
  • Žádosti nelze poslat elektronickou poštou (výjimkou je zaslání žádosti s ověřeným elektronickým podpisem či vlastní datovou schránkou).
  • Bankovní účet uvedený v žádosti musí být vedený na jméno žadatele. Tento účet musí být aktivní i v době zasílání dotací (prosinec 2019).
  • Doklad o bankovním účtu žadatele je nezbytnou přílohou, třebaže se od loňska nezměnil.
  • Dotace týkající se OVCÍ zaslat na adresu brněnské kanceláře:

SCHOK z.s., Ptašinského 5, 602 00 Brno

  • Dotace týkající se KOZ zaslat na adresu pražské kanceláře:

SCHOK z.s., Samcova 1, 110 00 Praha 1

Dotace 2019

Dotace na genové zdroje 2019


Dotace pro chovatele 2019


Archiv

Stručná charakteristika dotací aplikovaných v chovu ovcí v EU


Dotace a programy 2009


Dotace a programy 2008


Dotace a programy 2005


Kvóty na ovce a kozy (2004)


Dotace a programy 2004


Dotace k dosažení přímých plateb pro rok 2004 (zásady a formuláře)


Dotace a programy 2003